Voor al onze leveringen en overeenkomsten gelden de onderstaande voorwaarden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

– Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

– Prijzen onder voorbehoud van drukfouten en tussentijdse wijzigingen.

– Prijzen zijn af TuinPlant Westland.

– Prijzen zijn excl. BTW, fust en (kleur) etiketten.

– Genoemde prijzen en maten zijn onder voorbehoud van groei- en weersomstandigheden.

– Wij verlenen geen inboetgarantie op beplanting dat niet door ons is aangeplant.

– Reeds bestelde planten moeten worden afgenomen.

– Reclamaties moeten binnen 3 dagen na levering schriftelijk zijn gemeld.

– Betalingen binnen 14 dagen netto. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt door ons de op dat moment wettelijk geldende rente in rekening gebracht, kosten die verder gemaakt worden om de rekening te incasseren worden extra doorberekend.

– Een schadeloosstelling kan nooit hoger zijn dan de op de factuur vermelde bedragen, exclusief fust en transportkosten.

– Alle geleverde goederen blijven eigendom van TuinPlant Westland, totdat het volledige factuurbedrag is voldaan.

– Voor leveranties op locatie worden bezorgingskosten in rekening gebracht.

– Wij nemen alle fust retour die u bij ons heeft afgenomen en door ons is gefactureerd, mits in goede staat en geleverd bij TuinPlant Westland. De prijzen van het fust (inkoop- en retourprijs) worden per jaar door ons vastgesteld.